fbpx
Seorang difabel Tuli memperagakan praktik berbahasa isyarat di pelatihan Bahasa Isyarat Dasar pada volunteer.

Introduction

Ziadatul Hikmiah, S.Pd., S.Psi., M.Sc